قرآن هادی
با ترجمه فارسی و تفسیر (اهل البیت)

Quran Hadi
With Farsi Translation and Tafsir (Ahlul-Bayt)
قرآن را بخوانید، به ترتیل آن گوش بسپارید و تفسیر آن را فراگیرید

Read and listen to Quran, and study and learn its tafsir.

قرائت قرآن و تفسیر آن را با روش امروزین روى گوشى هوشمند و تبلت خود دریافت کنید. با نرم‌افزار قرآنى ما رابطه‌ی حسى دلپذیرى را با کلام الهى تجربه خواهید کرد.


Our quran reader app gives you a pleasant experience with its intuitive interface and offers a stylish way to read quran and its tafsir on your smart phone and tablet.

Features

Download
Other Apps
Contact Us

  • Copyright © 2016- Sirat.App & FirstCause